ORTAK DEĞERLERİMİZ

  • Farklı Fikirlere Açık ve Yenilikçi; gelişen teknolojide ve diğer tüm koşullarda şirkete katma değer sağlayacak her fikre ve yeniliğe açık.
  • Ahlaki ve Etik Değerlere Bağlı; bütün faaliyetler, kararlar ve çalışmalarda ahlaki değerleri gözetir.
  • Ürün ve Hizmetlerde Kalite / Süreç Odaklılığa; ürün ve hizmet süreçlerimizin performansını koruyarak, kalite ve sürdürülebilir hizmet çerçevesinde müşteri beklentileri karşılanır.
  • Nitelikli ve Motivasyonu Yüksek İnsan Kaynağına Önem Veren; eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, tüm gelişimlere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynağı en önemli değerlerimiz arasındadır.
  • İnsana ve Emeğe Değer Veren; çalışanlarımızın göstermiş olduğu performansa göre çalışanların emeğine önem gösterir. Çalışma şartlarını iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine uygun olarak yönetilir.