HIZLI PROTOTİPLEME

Hızlı prototipleme işlemleri, bilgisayar destekli tasarım (CAD) dosyalarından fiziksel model üretmeye yarayan işlemlere ve teknolojilere verilen genel isimdir.

Parçaların geliştirilmesi esnasında ve üretim aşamasına geçilmeden öncesinde parçanın prototiplerine ihtiyaç duyulur. Bu sebeple, tasarım aşamasında yer alan parçaların birden fazla modelinin üretilmesi de gerekebilir.

Prototiplerin türlerine göre farklı testler yapılması da gerekebilir. Prototip üzerinde yapılacak olan testler sayesinde parçanın almasını istediğiniz formunu veya mekanik özelliklerini de belirleyebilirsiniz. Prototip üzerinde karar vereceğiniz değişiklikler parçaların CAD modelinde düzeltilmesi ve son halinin ortaya çıkartılmasını sağlar.

Hızlı Prototipleme Hangi Amaçlar için Kullanılır?

Yeni bir ürün geliştirileceği zaman hızlı prototiplemeye ihtiyaç duyulur. En kısa sürece tasarım hatalarının teşhis edilebilmesini sağlayan hızlı prototipleme aynı zamanda ürünün en kısa sürede piyasaya çıkartılabilmesini de sağlar.

Prototip kalıplar için master model olarak kullanılabilir özelliklere sahip olan bu teknikler tasarım, imalat ve satış ekibi ile birlikte pazarlama ekibi arasındaki iletişimi de daha verimli hale getirebilecek niteliklere sahiptir.